Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

Els jueus i conversos catalans a Sicília : migració, relacions culturals i conflicte social

2015 - Viella

P. 455-466

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)