Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

La biografia d'Anselm Turmeda, renegat mallorquí : status quaestionis i perspectives

2015 - Viella

P. 97-112

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)