Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

I catalani nella Sicilia Orientale nella seconda metà del xv secolo

2015 - Viella

P. 181-194

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)