Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

Mercaders, diplomàtics, torsimanys : els perfectes mediadors en els contactes de la Corona d'Aragó amb l'Islam occidental?

2015 - Viella

P. 405-423

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)