Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

El Mediterrani medieval i l'ordre global : Islam, moneda i mercats

2015 - Viella

P. 425-453

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)