Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

Sciència.cat : un corpus digital de la ciència i de la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement

2015 - Viella

P. 41-55

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)