Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

I catalani nella Genova tardomedievale

2015 - Viella

P. 251-262

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)