Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

Ressons sicilians a la cultura catalana de l'època de Pere el Gran

2015 - Viella

P. 17-28

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)