Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

La moderna ejemplaridad del Medievo ibérico

2015 - Viella

P. 355-371

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)