Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

El subterfugi com a estràtegia : els cronistes àrabs i les aliances politicomilitars entre musulmans i cristians a la Mediterrània medieval

2015 - Viella

P. 341-354

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)