Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

La cartografia medieval en català : obres, tallers i circulació internacional dels coneixements cartogràfics

2015 - Viella

P. 113-131

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)