Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

Catalunya, els catalans i el català a l'Imperi Romanogermànic (segles xiv i xv)

2015 - Viella

P. 229-249

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)