Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

Encara una societat mediterrània? : els jueus dels regnes ibèrics cristians a la Mediterrània baixmedieval

2015 - Viella

P. 373-387

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)