Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

Poder i cultura a les Illes Balears en època islàmica

2015 - Viella

P. 389-403

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)