Capitolo
Versione Digitale

Tras las evidencias del teatro augusteo de Augusta Emerita

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

103-110 p.

Fa parte di

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014