Capitolo
Versione Digitale

La monumentalització dels espais domèstics en època augustal : el cas de la villa del Pla de l'Horta i el suburbium de Gerunda

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

193-198 p.

Fa parte di

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014