Capitolo
Versione Digitale

Una sala de jocs als afores de Tàrraco : l'aprofitament d'espais de treball com a lloc de serveis

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

221-227 p.

Fa parte di

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014