Torrossa Online Digital Bookstore 0

La tua libreria digitale di ricerca

Universitat Autònoma de Barcelona

Editore

El Servei de Publicacions és un servei de caràcter general que té com a objectius principals donar suport a la docència que es realitza a la Universitat mitjançant la publicació de materials... Espandi