Torrossa Online Digital Bookstore 0

Tu librería digital de investigación

Universitat Autònoma de Barcelona

Editorial

El Servei de Publicacions és un servei de caràcter general que té com a objectius principals donar suport a la docència que es realitza a la Universitat mitjançant la publicació de materials... Amplía