Chapitre
Digital Version

La influencia de la obra arquitectónica de Augusto en el panorama contemporáneo : la galeria de arte de la Universidad de Yale de Louis I. Khan

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

113-117 p.

Fait partie de

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014