Chapitre
Digital Version

Violències a l'espai urbà : Barcelona, segle xv.

2013 - Editorial CSIC

P. 461-479

Fait partie de

L'entorn de la Barcelona medieval : estudis dedicats a la Dra. Josefina Mutgé i Vives. - ( Anuario de estudios medievales. Anejos ; 73)