Chapitre
Digital Version

Gabriel Canyelles i el redreç de l'escrivania major del consell de Barcelona de 1433

2013 - Editorial CSIC

P. 387-398

Fait partie de

L'entorn de la Barcelona medieval : estudis dedicats a la Dra. Josefina Mutgé i Vives. - ( Anuario de estudios medievales. Anejos ; 73)