Torrossa Online Digital Bookstore 0

Votre librairie digitale de recherche

E-book, Catàleg de recursos didàctics i per a la investigació de les ciències socials, Ramiro Roca, Enric - Prades Plaza, Sara, Universitat Jaume I
EB
E-book
FORMAT :
DIMMENSION DU FICHIER : 9,54 Mb
Nombre d'impressions autorisées Max. 1
Options d'usage: Télécharger, copier/coller et imprimer sont autorisés
Compatibilité: Adobe Acrobat, Desktop, App
TVA exclue
EUR 4,13