Torrossa Online Digital Bookstore 0

Tu librería digital de investigación

E-book, Catàleg de recursos didàctics i per a la investigació de les ciències socials, Prades Plaza, Sara, Universitat Jaume I
EB
E-book
FORMATO :
DIMENSÓN DEL ARCHIVO: 9,54 Mb
Número de veces que se puede imprimir: Max. 1
Opciones de uso: Download, copia/pega e impresión autorizados
Compatibilidad: Adobe Acrobat, Desktop, App
IVA excluido
EUR 4,13