Torrossa Online Digital Bookstore 0

Votre librairie digitale de recherche

Universitat de les Illes Balears

Éditeur

La finalitat d'Edicions UIB és la producció, gestió i promoció de les edicions generades per la institució universitària. Ho fa al voltant de les col.leccions i les revistes científiques amb la... Etendre