Universitat de les Illes Balears

Publisher
La finalitat d'Edicions UIB és la producció, gestió i promoció de les edicions generades per la institució universitària. Ho fa al voltant de les col.leccions i les revistes científiques amb ...
More

Page 1 of 1