Chapter
Digital Version

El templo de Augusto en Tarraco, A. Caecina Severus y la estandarización de la arquitectura gigantesca

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

191-196 p.

Is part of

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014