Chapter
Digital Version

El Puerto de Carthago Nova : tráfico marítimo a través de los contextos materiales de época augustea

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

23-31 p.

Is part of

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014