Kapitel
Digital Version

Nuevos datos sobre la evolución del área portuaria occidental y fluvial de Tarraco : ultimas excavaciones en la UA 15 y en la c Vidal i Barraquer (antigua Sofrera Pallarès)

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

229-236 p.

Ist Teil von

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014