Kapitel
Digital Version

Octaviano y la adquisición de Hispania (41-40 aC.)

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

141-149 p.

Ist Teil von

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014