Torrossa Online Digital Bookstore 0

La tua libreria digitale di ricerca

Libro, L'estat de salut i la fragilitat de les persones grans de Lleida : l'enquesta Fralle, Botigué Satorra, Teresa, Edicions de la Universitat de Lleida
EB
Libro
EB
Libro
L'estat de salut i la fragilitat de les persones grans de Lleida : l'enquesta Fralle
2018 - Edicions de la Universitat de Lleida
ID: 4574277
ISBN: 9788491440963
 • Informazioni
  DESCRIZIONE

  124 p.

  NOTE
  • Aquest llibre conté el resultat de set anys de treball de l'equip de recerca Envelliment Saludable, del Departament d'Infermeria i Fisioterapia de la Universitat de Lleida, centrats en el procés de fragilitat, les causes i els resultats adversos. Es presenten aquí els resultats recollits en l'enquesta FRALLE (fragilitat de les persones grans de Lleida), en què el lector pot conèixer les característiques sociodemogràfiques i de salut de la població de Lleida i el procés de fragilitat de les persones grans que viuen a la comunitat.
  • Entre altres, s'analitzen els factors que poden estar associats a la fragilitat, com ara les característiques sociodemogràfiques (edat, sexe, estat civil, nivell d'estudis, entre d'altres); els hàbits que afecten la salut (l'hàbit tabàquic i el consum d'alcohol i la practica d'exercici, entre d'altres); l'estat de salut (la discapacitat, l'estat cognitiu, els símptomes depressius, la desnutrició i la qualitat de vida, entre d'altres) i els efectes adversos sobre la salut al cap de dos anys. Amb aquesta publicació, es pretén arribar no només al públic purament científic sinó també a un sector més ampli dels ciutadans, com els professionals sanitaris i sociosanitaris i/o els responsables dels serveis i les entitats socials, per tal que els pugui ser útil en el dia a dia. [Texto de la editorial].
FORMATO :
DIMENSIONE DEL FILE: 3,96 Mb
Numero di stampe permesse: Documento non stampabile
Opzioni d'uso: Download, no stampa, no copia/incolla
Compatibilità: Adobe Acrobat, Desktop, App
Iva esclusa
EUR 4,14