E-book
Versione Digitale
Download | Copia/incolla | NO Stampa

El rescat de les cent donzelles, o, De Sant Esteve

2018 - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona

516 p.

  • Aquest projecte neix quan la Dra. Coral Cuadrada, directora de l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà, retroba el manuscrit Genealogia y Descendència dels de la Casa y Família de Pinós. Dirigida a la Exceŀlentíssima Dona Isabel Margarida de Íxar y de Pinós, Duquessa de Íxar y Comtessa de Belxit, escrit per Bernat Galceran de Pinós el 1620, i conservat al mateix Arxiu. El llibre està format per una síntesi i la transcripció del manuscrit i per diversos capítols dedicats a l'estudi de temes relacionats amb el document, com l'arxiu del qual forma part, la genealogia dels Pinós, la Veracreu de Bagà, les iŀlustracions que hi apareixen i la llegenda esmentada i la seva divulgació. Ha comptat amb la coŀlaboració d'estudiosos de renom, de la Secció de Lletres de l'Agrupació Cultural de Vila-seca i de l'Associació Medieval de Bagà, vila agermanada amb Vila-seca des del 1993. [Texto de la editorial].
  • Collected essays.