Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

E-book, El rescat de les cent donzelles, o, De Sant Esteve, Publicacions URV
EB
E-book
EB
E-book
El rescat de les cent donzelles, o, De Sant Esteve
2018 - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
ID: 4419957
ISBN: 9788484246978
 • Information
  DESCRIPTION

  516 p.

  NOTE
  • Aquest projecte neix quan la Dra. Coral Cuadrada, directora de l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà, retroba el manuscrit Genealogia y Descendència dels de la Casa y Família de Pinós. Dirigida a la Exceŀlentíssima Dona Isabel Margarida de Íxar y de Pinós, Duquessa de Íxar y Comtessa de Belxit, escrit per Bernat Galceran de Pinós el 1620, i conservat al mateix Arxiu. El llibre està format per una síntesi i la transcripció del manuscrit i per diversos capítols dedicats a l'estudi de temes relacionats amb el document, com l'arxiu del qual forma part, la genealogia dels Pinós, la Veracreu de Bagà, les iŀlustracions que hi apareixen i la llegenda esmentada i la seva divulgació. Ha comptat amb la coŀlaboració d'estudiosos de renom, de la Secció de Lletres de l'Agrupació Cultural de Vila-seca i de l'Associació Medieval de Bagà, vila agermanada amb Vila-seca des del 1993. [Texto de la editorial].
  • Collected essays.
FORMAT :
FILE SIZE: 16.48 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 8.26