Torrossa Online Digital Bookstore 0

Votre librairie digitale de recherche

E-book, Guia pràctica del procés de creació coŀlectiva, Edicions de la Universitat de Lleida
EB
E-book
EB
E-book
Guia pràctica del procés de creació coŀlectiva
2019 - Edicions de la Universitat de Lleida
ID: 4580918
ISBN: 9788491441779
 • Informations
  DESCRIPTION

  155 p.

  COLLECTION

  Teatre ; 13

  NOTE
  • La Guia consta de tres parts: una primera part de conceptes teòrics sobre el mètode de creació coŀlectiva en cinc fases (idea, personatges, exploració del tema, construcció de la història i posta en escena); una segona part que integra fórmules de construcció d'una història amb models de disseny de personatge, així com del rol dramàtic que ocupen en relació a la història; i una tercera part que recull el text final d'un espectacle de creació coŀlectiva i l'estructura del seu procés creatiu. Aquest volum pretén servir tant de manual d'orientació en un procés de construcció d'un espectacle a partir del material generat pels intèrprets i sota el guiatge d'un director com, també, de recull dels darrers deu anys de tallers de l'Espai de teatre de la Universitat de Lleida, en els quals s'han tractat temes d'àmbit social i humà en clau de sàtira. [Texto de la editorial].
  • Collected essays.
  • Texts in Catalan.
FORMAT :
DIMMENSION DU FICHIER : 7,24 Mb
Nombre d'impressions autorisées Document non imprimable
Options d'usage: Télégarger, impression et copier/coller indisponibles
Compatibilité: Adobe Acrobat, Desktop, App
TVA exclue
EUR 4,14