Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, Fusters i imaginaires a la Mallorca medieval (1229-1520) : els artifexs de l'escultura en fusta, Cerdà Garriga, Magdalena, CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
EB
Book
EB
Book
Fusters i imaginaires a la Mallorca medieval (1229-1520) : els artifexs de l'escultura en fusta
2019 - Editorial CSIC
ID: 4580530
ISBN: 9788400105372
 • Information
  DESCRIPTION

  357 p.

  NOTE
  • Aquesta monografia tracta els coŀlectius dels fusters i els imaginaires actius a Mallorca durant la Baixa Edat Mitjana, artesans vinculats al treball escultòric en fusta. L'estudi parteix d'un enfocament doble. En primer lloc, s'ofereix una anàlisi conjunta dels coŀlectius, eminentment a partir de documentació arxivística, fent especial èmfasi en les facetes laboral, productiva i socioeconòmica. Una de les primeres qüestions abastades és la problemàtica terminològica derivada de la polifacètica documentació de l'artífex a les fonts medievals i la diversitat d'obres que realitzaven els fusters i els imaginaires, exemple de la seva característica versatilitat. Després d'aquests aspectes introductoris, la investigació se centra en el context de treball de l'artesà, analitzat a partir de tres grans ítems: el taller, les eines i les matèries primeres.
  • A continuació, s'estudia el marc gremial dels fusters per tal d'esbrinar els problemes i les particularitats que presenta l'exemple mallorquí, així com també les qüestions relatives a l'organització del treball del taller i l'aprenentatge. Un altre factor a tenir en compte és la mobilitat, que s'analitza en un doble sentit: artesans forans que arribaren a Mallorca i artífexs mallorquins que viatjaren fora de l'illa. Es pretén establir els orígens, focus i radis dels viatgers, així com també les causes que van motivar la mobilitat. D'altra banda, s'examinen alguns aspectes destacats de tipus socioeconòmic lligats al context laboral de l'artesà de la fusta: els preus d'obres i salaris, els vincles professionals amb altres coŀlectius, i la formació cultural i inteŀlectual dels mestres.
  • En darrer lloc, es reflexiona sobre la incidència dels coŀlectius o d'alguns dels seus membres en l'entramat socioeconòmic del Regne de Mallorca. L'últim capítol s'articula des d'un altre enfocament: s'analitzen de manera individualitzada els artífexs i les nissagues d'artistes vinculats al treball de tipus escultòric. En definitiva, aquest llibre pretén aportar noves perspectives als estudis de la història social i la història de l'art medieval de Mallorca, en particular, i de la Corona d'Aragó, en general. [Texto de la editorial]
  • Text in Catalan.
FORMAT :
FILE SIZE: 8.88 Mb
Authorised print limit: Unlimited prints
Permissions: Download, copy/paste and printing authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 4.13