Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, La nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans : guia practica, Ginebra, Jordi, Publicacions URV
EB
Book
EB
Book
La nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans : guia practica
2017 - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
ID: 4433885
ISBN: 9788484246138
  • Information
    DESCRIPTION

    119 p.

    NOTE
    • Aquesta obra té l'objectiu de donar informació pràctica sobre la nova normativa gramatical i ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans. Després d'una anàlisi detallada de la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016) i de la nova Ortografia catalana (2017), es presenten, de manera clara i breu, els punts en relació amb els quals hi ha novetats. També es relacionen els punts conflictius que, després d'haver estat sotmesos a consideració, l'IEC ha optat per no modificar. Finalment, l'obra presenta un apartat, que té igualment un enfocament pràctic, dedicat a aspectes gramaticals diversos que reben atenció normativa de l'IEC i que convé conèixer per poder utilitzar adequadament el català estàndard. [Texto de la editorial].
FORMAT :
FILE SIZE: 1.83 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 4.14