Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, Aixó era i no era : obra folklòrica de Josep M. Pujol, Samper Prunera, Emili - Oriol i Carazo, Carme - Pujol, Josep M., Publicacions URV
EB
Book
EB
Book
Aixó era i no era : obra folklòrica de Josep M. Pujol
2013 - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
ID: 4431033
Permalink: http://digital.casalini.it/9788484243304
ISBN: 9788484243304
 • Information
  DESCRIPTION

  409 p.

  SUBJECTS
  NOTE
  • L'estudi del folklore català ha conegut en els darrers anys un important impuls a casa nostra, i això ha estat degut sobretot al mestratge exercit per Josep M. Pujol tant a través de la seva docència universitària a Tarragona com mitjançant les moltes conferències impartides i els estudis que va publicar. Des d'un coneixement profund de les teories i els mètodes que el folklore ha anat forjant al llarg del temps, va saber explicar quin és el sentit que ha tingut i que té el folklore en la vida de les persones, quin ha estat el llegat dels nostres folkloristes i quines són les possibilitats d'estudi que s'obren de cara al futur.
  • Els assajos aplegats en aquest llibre comprenen el conjunt de treballs (articles, capítols de llibre, intervencions en seminaris i introduccions) que l'autor va publicar entre 1985 i 2012 i que, pel fet d'haver aparegut en llocs de característiques molt diverses, avui dia poden resultar difícils de localitzar i de consultar. En aquest llibre el lector hi trobarà uns assajos clarividents i suggeridors, plens de contingut i d'erudició, però, a més, escrits en un llenguatge precís i elegant que, de ben segur, serà la garantia d'una plaent lectura. [Texto de la editorial].
  • "Bibliografia en l'àmbit del folklore de Josep M. Pujol": p. 401-404.
  • Includes bibliographical references and indexes.
  • Collected writings.
  • J. M. Pujol (1947-2012), Catalan philologist.
FORMAT :
FILE SIZE: 6.26 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 4.14