Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, El compromís literari en la modernitat : del període d'entreguerres al postfranquisme (1920-1980), Corretger, Montserrat - Salvador, Vicent - Casanovas Romeu, Pompeu, Publicacions URV
EB
Book
EB
Book
El compromís literari en la modernitat : del període d'entreguerres al postfranquisme (1920-1980)
2016 - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
ID: 4426246
Permalink: http://digital.casalini.it/9788484244851
ISBN: 9788484244851
 • Information
  DESCRIPTION

  286 p. : ill.

  NOTE
  • El llibre que teniu a les mans pretén analitzar les formes de relació entre l'escriptor i la societat. Aquest objectiu genèric pot semblar vague, però si ens detenim a calibrar aquesta relació en el context definit per la seixantena d'anys que van des de 1920 a 1980 podem concretar que s'aprofundeix en la funció intel·lectual de l'escriptor sota els diversos registres històrics, polítics, sociològics, culturals i artístics inclosos en aquests anys, esdevinguts centre de la modernitat. Aquest compromís intel·lectual amb la literatura serà, doncs, el fil conductor del present volum. [Texto de la editorial].
  • Includes bibliographical references.
  • Collected essays.
FORMAT :
FILE SIZE: 2.44 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 4.14