Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, La coŀlectivització agrària a l'Alt Camp (1936-1939) : a la recerca d'una millora socioeconòmica, Gavaldà Torrens, Antoni, Publicacions URV
EB
Book
EB
Book
La coŀlectivització agrària a l'Alt Camp (1936-1939) : a la recerca d'una millora socioeconòmica
2016 - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
ID: 4425934
ISBN: 9788484245209
  • Information
    DESCRIPTION

    515 p.

    NOTE
    • Aquest llibre que teniu entre mans presenta un dels xocs més colpidors i crus de la guerra d'Espanya quant a transformació economicosocial: el fenomen coŀlectivista agrari. La coŀlectivització consistí a treballar terres pròpies i sobretot incautades, en format comunitari. Una part aborda les diatribes dels sindicats i partits que hi donaren suport o no, i una segona analitza poble a poble de l'Alt Camp la temàtica agrària del període i com s'organitzà i es descabdellà aquesta coŀlectivització, quant a la vessant organitzativa i operativa. [Texto de la editorial].
FORMAT :
FILE SIZE: 3.68 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 4.14