Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, La Baronia De Queralt al segle XV : organització del territori i gestió econòmica d'un Espai feudal, Carceller I Barrabeig, Gerard, Universitat Rovira i Virgili
EB
Book
FORMAT :
FILE SIZE:
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 8.26