Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

E-book, Mitjans de comunicació i traducció : realitat i interpretació, Colón Domènech, Germà - Perea Sabater, Maria Pilar, Universitat Jaume I
EB
E-book
FORMAT :
FILE SIZE: 2.91 Mb
Authorised print limit: Max. 1
Permissions: Download, copy/paste and printing authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 6.61