Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, Cultura popular i identitat local en la configuració de les veus subalternes de la pagesia : la tradició dels arguments a Artà entre 1846 i 1952, Vives Riera, Antoni, Edicions de la Universitat de Lleida
EB
Book
FORMAT :
FILE SIZE: 5.03 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, no copy/paste
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 5.00