Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, La preservació de recursos digitals : el repte per a les biblioteques del segle XXI, Keefer I Núria Gallart, Alice, Editorial UOC
EB
Book
EB
Book
La preservació de recursos digitals : el repte per a les biblioteques del segle XXI
2012 - Editorial UOC
ID: 2518225
ISBN: 9788490293911
FORMAT :
FILE SIZE: 3.2 Mb
Authorised print limit: Max. 1
Permissions: Download, printing authorised, no copy/paste
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 21.50