Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

E-book, Institucions socials i polítiques contemporànies, Rico Gómez, Ana, editor - López Hernández, Jaume, editor, Editorial UOC
EB
E-book
EB
E-book
Institucions socials i polítiques contemporànies
2012 - Editorial UOC
ID: 2518009
ISBN: 9788490297131
  • Information
    DESCRIPTION

    En aquesta obra els autors tenen com a objecte d?estudi la política. Ara bé, és destaca principalment els nous trets que destaquen en la política del postres dies; allò que podem constatar llegint els diaris de cada dia, allò que ens sorprèn o que ens fa reflexionar i que, en definitiva, se situa en el rerafons de les nostres vivències pel que fa a la política. [Texte de l'editorial]

    212 p.

FORMAT :
FILE SIZE: 3.97 Mb
Authorised print limit: Max. 1
Permissions: Download, printing authorised, no copy/paste
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 20.77