Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

E-book, Indicadors bibliomètrics de l'activitat científica de Catalunya : 2010, De Moya Anegón, Félix, Editorial UOC
EB
E-book
EB
E-book
Indicadors bibliomètrics de l'activitat científica de Catalunya : 2010
2012 - Editorial UOC
ID: 2517739
ISBN: 9788490296509
  • Information
    DESCRIPTION

    La publicació que es presenta és el resultat del projecte d'Atles de la Ciència de Catalunya iniciat per la UOC i el CSIC, per tal de proveir a la comunitat investigadora de Catalunya d'un instrument per a l'anàlisi de la investigació. Per a aquest fi, es presenta l'estructura d'investigació formada pels diversos dominis científics i els seus corresponents fronts d'investigació, amb l'objectiu de millorar la capacitat d'interacció amb altres dominis de coneixement així com institucions pertanyents al sistema de ciència en la qual estan integrats. [Texte de l'editorial]

    108 p.

FORMAT :
FILE SIZE: 5.37 Mb
Authorised print limit: Max. 1
Permissions: Download, printing authorised, no copy/paste
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 18.00