Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, El dret de la publicitat, Vilajoana, Sandra, Editorial UOC
EB
Book
EB
Book
El dret de la publicitat
2012 - Editorial UOC
ID: 2516106
ISBN: 9788490294222
  • Information
    DESCRIPTION

    La publicitat és una de les activitats econòmiques i comercials més regulades. Aquest llibre explica, amb un estil allunyat dels tecnicismes, el paper de la legislació vigent en matèria publicitària i també apunta els trets característics del sistema d'autoregulació propi del sector. [Texte de l'editorial]

    102 p.

FORMAT :
FILE SIZE: 0.57 Mb
Authorised print limit: Max. 1
Permissions: Download, printing authorised, no copy/paste
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 8.00