Article
Digital Version

Mitropolit Kiprian i kultovete na b'lgarskite svetci

2008 - Firenze University Press

P. 15-30

Is part of

Studi slavistici : rivista dell'associazione italiana degli Slavisti : V, 2008