Chapter
Digital Version
Download | NO Copy/paste | Printing (1)

L'equivalència en la lexicografia bilingüe digital per a la traducció jurídica: tractament lexicogrófic i proposta de representació

2006 - Documenta Universitaria

P. [1-16] [16]

Is part of

Palabra por palabra : estudios ofrecidos a Paz Battaner. - ( Sèrie Monografies ; 10)