Chapitre
Digital Version
Télécharger | Copier/coller | Impression

Mercaderes y banqueros catalanes en Roma en el tránsito a la Edad Moderna

2015 - Viella

P. 317-326

Fait partie de

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)