Chapter
Digital Version

Las influencias del modelo augusteo en la propaganda dinástica julio-claudia : los ejemplos hispanos

2015 - ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica

165-171 p.

Is part of

Tarraco Biennal : actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014